Móc khóa Liên minh huyền thoại 13 - quà tặng lưu niệm