Móc khóa Liên minh huyền thoại 14 - quà lưu niệm độc đáo