Móc khóa Liên minh huyền thoại 15 - quà lưu niệm độc đáo