Quả cầu tuyết ông già noel có đèn, Quà tặng dành cho bạn gái