SON KIKO920 - Hàng xách tay từ Đức, có Bill xác nhận