Tượng phật quan âm bồ tát - TP119 - Quà tặng dành cho bạn trai, bạn gái