Tin tức

Cước phí vận chuyển

1. Miễn phí vận chuyển áp dụng với các đơn hàng trên 300.000 VNĐ

a. Đối với hình thức thanh toán chuyển khoản:

+ Nội thành: Miễn phí vận chuyển.

+ Ngoại thành: Phí vận chuyển 20.000 VNĐ.

b. Đối với hình thức nhận hàng thanh toán COD:

+ Nội thành: Miễn phí vận chuyển, phí COD 20.000 VNĐ

+ Đối với ngoại thành: Phí COD 25.000 VNĐ + Phí vận chuyển 20.000 VNĐ.

2. Với đơn hàng dưới 300.000 VNĐ.

a. Hình thức thanh toán chuyển khoản.

+ Nội thành: Phí vận chuyển 30.000 VNĐ

+ Ngoại thành: Phí vận chuyển 35.000 VNĐ.

b. Hình thức nhận hàng hanh toán COD:

+ Nội thành: Phí vận chuyển + COD: 40 VNĐ.

+ Ngoại thành: phí vận chuyển + COD: 45 VNĐ

 

Related posts


0969.769.020