Đồng hồ cát

Đồng hồ cát chứa đựng ý nghĩa của thời gian, chứa đựng tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời bạn, Và tôi cũng nằm trong vòng xoay số phận của nó. Đối với mỗi người ý nghĩa lại khác nhau. Nó thật đẹp phải ko?

Showing all 19 results